Europei de Nord se întinde în nordul germaniei, nordul Poloniei, Olanda şi Danemarca. Asiei, Sud-vestul Chinei. Poşurile sunt platouri formate prin eroziunea munţilor. Acestea pot avea diverse forme: terase în Trepte, platouri înalte şi podişuri formate DIN relief deluros (Jura, Bavariei, Transilvaniei, Castiliei etc). Locuitorii dealurilor cultivă pomi fructiferi, viţă de vie, pepeni etc. Podişul Tibet este cel mai Înalt podiş de PE Terra (altitudinea medie 4. Podişului Transilvaniei se găsesc unele dintre cele mai pure rezerva de gaze Naturale din lume. Europa vegetaţia specifică acestor forme de relief este Pădurea de foioase, populată de numeroase specii animale şi VEGETALE. Română este o Câmpie situată în Sud-estul europei, PE cursul inférieur al Dunării, CEA mai mare parte situându-se PE teritoriul României, dar nu numai, aceasta având extensii şi în Bulgarie şi Serbie. Marea Câmpie Europeană este o Câmpie întinsă în întreaga europă, de la Atlantique şi pana la Munţii Ural.

Dealul este o formă de relief mai joasă destept Muntele, Cu înălţimi cuprinse între 200-800 m. prin erodarea completă a munţilor, dealurilor şi podişurilor se formează câmpiile de eroziune. DealurileDealurile se formează prin depunerea de Sedimente, transportate de Apele curgătoare sau erodarea unor munţi şi podişuri. PodişurilePodişurile se formează prin erodarea munţilor PE parcursul a milioane de Ani. Prin Transportul de Sedimente la baza unui Deal sau Într-un lac se formează câmpiile de acumulare..

Comments are closed.